Tesi_Cromato#######50#DETT02###.1000×1000.best_fit 600