IRSAP Calorifere Decorative

Calorifere decorative și calorifere de baie de la cel mai mare producător italian IRSAP S.p.a.

Дизайн радиаторы и полотенцесушители от крупнейшего итальянского изготовителя

CATALOG – CALORIFERE DECORATIVE / ДИЗАЙН РАДИАТОРЫ IRSAP

CATALOG – CALORIFERE DE BAIE / ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ IRSAP

- трубчатые, колонные радиаторы 
- радиаторы с плоским трубками
- радиаторы с квадратными трубками
- обогревающие панели
- полотенцесушители для ванных комнат
- исполнения с электрическим нагревом
- дизайнерская арматура

- tubulare, tip coloană
- calorifere cu tuburi plate
- calorifere cu tuburi pătrate
- panouri de încălzire
- calorifere de baie
- executare cu încălzire electrică
- accesorii decorative 

DESPRE COMPANIA IRSAP S.P.A.

ISTORIA
IRSAP a fost fondată în anul 1963 în Arqua' Polesine, provincia Rovigo. Îşi începe activitatea cu producţia de calorifere din oţel turnat. Trei ani mai tîrziu, în anul 1967, Irsap lansează TESI. Atunci caloriferele tubulare au fost necunoscute în Italia, deaceea compania a devenit prima pe piața italiană, anticipînd astfel succesul viitor al caloriferelor cu mai multe coloane. În 1981, compania a lansat pe piaţă NOVO, primul calorifer inovator de baie produs în Italia. NOVO a contrebuit la schimbarea percepției clienților asupra unui calorifer, acum au văzut în el nu numai un element de încălzire, ci și ca obiect decorativ a băii. Decorarea interiorului cu elemente de încălzire permite personalizarea casei sau biroului, folosind o serie de culori, forme și dimensiuni. Această abordare a însoțit compania într-un proces de dezvoltare continuă.
PRODUCERE
Noul proces de sudare cu laser garantează nu numai un cordon de sudură curat și ideal, ceea ce oferă o etanșeitate de excepție și lipsă de țunder în sistemul de încălzire, dar și optimizează procesul de colorare, asigură distribuirea uniformă a acoperirii epoxidice și absența defectelor pe fiecare parte a produsului.
Creșterea permanentă a gamei de modele, căutarea de culori noi sunt întotdeauna foarte actuale pentru companie, diverse variații ale dimensiunilor disponibile oferă peste 500.000 de oportunități diferite pentru a oferi fiecărui client exact caloriferul care va satisface pe deplin cerințele lor. La variante cu interpretare coloristică, caloriferele sunt echipate cu elemente decorative și funcționale speciale.
IRSAP ÎN LUME
Irsap astăzi este liderul italian și unul dintre principalii producători la piața de încălzire în Europa. O caracteristică distinctivă a fiecărei companii incluse în grup este concentrarea tuturor eforturilor pentru a oferi deservirea perfecta a clienților, dezvoltarea de soluții inovatoare, activitatea comună a tuturor diviziunilor fac Irsap liderul italian și un jucător european major în sectorul de încălzire.
Compania ORMOTEX SA este partener oficial al companiei IRSAP s.p.a. din Moldova din 2014.

О компании IRSAP S.p.a.

ИСТОРИЯ

Компания IRSAP была основана в 1963 году в г. Аркуа Полезине провинции Ровиго. Компания начала свою деятельность с производства радиаторов из штамповочной стали. Спустя три года, в 1967г. Irsap выпустила TESI. В то время трубчатые радиаторы были еще неизвестны в Италии, поэтому компания стала первой на рынке, тем самым предвосхищая будущий успех преимущественно многоколончатых радиаторов. В 1981г. компания представила на рынок NOVO, первый радиатор-полотенцесушитель для ванной, произведенный в Италии. NOVO помог изменить восприятие радиатора клиентами, теперь они видели в нем не только отопительный элемент, но также предмет украшения интерьера ванной комнаты. Украшение интерьера отопительными элементами позволяет персонифицировать дом или офис, используя ряд цветов, форм и размеров. Этот подход сопутствовал компании в постоянном процессе развития. 

ПРОИЗВОДСТВО

Новый процесс лазерной сварки гарантирует не только идеальный чистый сварной шов, что дает исключительную
герметичность и отсутствия окалины в отопительной системе, но также оптимизирует процесс окрашивания, обеспечивает ровное распространение эпоксидного покрытия и отсутствия дефектов на каждой из частей продукта. Постоянное увеличение модельного ряда, поиск новых цветов всегда очень актуальны для компании, различные вариации доступных размеров предоставляют более 500.000 разных возможностей предложить каждому клиенту именно тот радиатор, который будет полностью соответствовать их требованиям.  При вариантах цветовых исполнений, радиаторы комплектуются специальными декоративными и функциональными элементами. 

IRSAP В МИРЕ

На сегодняшний день компания Irsap является лидером на итальянском рынке, а также одним из ведущих производителей отопительного оборудования в Европе. Отличительная особенность каждой компании, входящей в Группу - сосредоточение всех усилий на совершенном обслуживании клиентов, разработка инновационных решений, совместная работа всех подразделений помогает добиться Irsap лидирующего положения в Италии и стать одним из ориентиров сферы производства отопительных приборов в Европе.
Компания ORMOTEX SA является официальным партнером компании IRSAP spa в Молдове c 2014 года.

TOATE CALORIFERELE / Все радиаторы IRSAP

TOATE CALORIFERELE DE BAIE / ВСЕ Полотенцесушители IRSAP

PAGINA COMPANIEI / Страница компании IRSAP S.p.a.